Om Fleet360

Vi som har utviklet Fleet360 har i lang tid arbeidet med kjøretøy og kjøretøyrelaterte spørsmål, både som kunde og leverandør

Bakgrunn

Vi identifiserte at arbeidet med å få full kontroll over kjøretøysituasjonen og håndtere alle nødvendige oppgaver krevede en manuell intern prosess som ikke var bærekraftig.

Basert på dette så vi behovet for et system som kunne oppfylle to hovedformål.

Fleet 360 hovedformål

Forenkle og automatisere alle daglige oppgaver.

En løsning for å samle all kjøretøyrelatert data på ett sted. Analysere bruk, utslipp og kostnader individuelt eller samlet.

Effekten av å oppfylle disse formålene så grunnleggerne som ekstremt stor. Både med hensyn til tids- og kostnadsbesparelser.

Idag

Fleet 360 er i dag et komplett system for administrasjon av kjøretøy, maskiner og verktøy. Systemet administrerer totalt over 21 000 objekter for kunder i Sverige, Norge, Finland, Slovakia, USA og Mexico.

Siden januar 2022 er Fleet 360 også en del av Mainport www.mainport.se.