Dags for kjøretøyopplæring.

- Ta kontroll over deres kjøretøyflåte.

Våre Kurs

Kjøretøy er et emne som man sjelden engasjerer seg nok i. Emnet kan virke komplekst og tidskrevende, og det kan også være vanskelig å vite hvor man skal begynne.

Vi har utviklet disse opplæringene for å hjelpe dere med å komme i gang!

2 DAGER

Fleet Manager

Effektiviser de daglige oppgavene knyttet til organisasjonens kjøretøy. Halver tiden dere bruker på daglige kjøretøyoppgaver og begynn å arbeide proaktivt.

2 DAGER

Kjøretøyøkonomi

Få forståelse for kjøretøykostnader og hvordan de kan påvirkes. Få kunnskap om hvilke parametere som er viktige å inkludere i nye avtaler. Finn kostnadsbesparelser tilsvarende 10% av nåværende kjøretøykostnader.

2 DAGER

Elektrifisering

Vi beskriver nye lover og regler som påvirker overgangen til elektrifisering, samt bakgrunnen og hvordan de påvirker hverdagen. Vi belyser viktige aspekter ved valg av elektrifisering. Vi går også gjennom trinn for trinn hvilke spørsmål som bør vurderes basert på deres forhold.

image of fleet360 employee

Har du spørsmål eller ønsker du å reservere en plass?

Andreas er ansvarlig for opplæringen og har solid erfaring innen kjøretøyadministrasjon. Han kan svare på dine spørsmål og booke deg inn på neste opplæringsmulighet

KONTAKT OSS