Utdanning i elektrifisering

Vi beskriver nye lover og regler som påvirker overgangen til elektrifisering, samt bakgrunnen og hvordan de påvirker hverdagen. Vi belyser viktige aspekter ved valg av elektrifisering. Vi går også gjennom trinn for trinn hvilke spørsmål som bør vurderes basert på deres forhold.

For hvem?

Utdanningen retter seg mot HR-sjef og/eller ansvarlig for HR som tilbyr kjøretøy. Innkjøpere/innkjøpssjefer samt økonomisjef og controller.

Målet med utdanningen

Etter utdanningen vil dere forstå deres behov og kunne stille riktige spørsmål og krav for å ta beslutningene som kreves for å utvikle og gjennomføre en strategi for elektrifisering av bilflåten.

Innhold, Dag 1

 • Hva er de nye lovene som har blitt innført?
 • Hvilke nye bilmodeller er tilgjengelige?
  • El
  • Hybrid
 • Viktige ting å tenke på
  • Ladestasjoner
   • Basert på sted
    • Arbeid
    • Hjemme
    • På veien
   • Basert på kapasitet
  • Fakturering for lading på arbeidsplassen
  • Drivstoffregler
   • Hvilke drivstoffregler gjelder for
    • Elbiler
    • Hybridbiler
   • Hva kan leasingselskapet bidra med?
    • Kan kostnaden for strøm inkluderes og fordeles
     • Arbeid
     • Hjemme
      • Hvordan kompenseres en sjåfør som lader hjemme?
     • På veien

Innhold, Dag 2

 • Hvordan skal investeringskostnadene håndteres
  • Arbeid
  • Hjemme
   • Skal selskapet/sjåføren betale eller dele?
 • Avstand i km / ladning
 • Flåtestrategi
  • Størrelse på nåværende flåte, 36, 60 måneder
  • Byttehastighet for kjøretøy som skal konverteres til elektriske kjøretøy
  • Type kjøretøy
   • Behovsanalyse for kjøretøy
    • Tjenste
    • Produksjonskjøretøy
   • Miljømål
 • Strategi for ladestasjoner
  • Er det allerede en strategi, eller vokser den organisk?
  • Mulighet til å skalere opp behovet for elektrisk distribusjon ved behov?
  • Eier dere bygninger der kjøretøyene parkeres?
  • Skal dere flytte til nye lokaler?
   • Hvem er eieren av eiendommen?
    • Finnes det ladeinfrastruktur?
   • Ledetid for å sette opp nye ladestasjoner
   • Skal det være en driftsavtale eller kjøper dere ladestasjonene separat?

Omfang og tidspunkter

   • To anledninger:
    • 08:00-12:00
    • 08:00-12:00
   • Sluttprøve (valgfritt)

Hjemmelekse til deltakerne vil bli utdelt mellom anledningene.