Unngå å bestille en bil unødvendig.

Minimer intern arbeid med kjøretøy.

Nybestilling.

Ved nybestilling av bil er det ofte et behov som rettferdiggjør bestillingen. Men mange ganger er det ledige biler innenfor organisasjonen som kan omfordeles. Ifølge vår erfaring kan 5-10% av alle bedriftens kjøretøy omfordeles umiddelbart, noe som gir kortere ledetid. I dag er leveringstiden ofte over 12 måneder. I tillegg gir det bedre ressursutnyttelse i stedet for å bestille nye biler unødvendig.

Viktige faktorer for å identifisere kjøretøy med lav bruk innenfor en organisasjon inkluderer:

  1. Det er en intern prosess for hvordan ledige kjøretøy kan omfordeles. Hvis dette mangler, blir det manuelle arbeidet for omfattende for å kunne fungere.
  2. Det er en form for intern markedsplass som koordinerer ledige kjøretøy.
  3. Informasjonen om kjøretøyene på den interne markedsplassen er så detaljert som mulig. På den måten kan andre deler av organisasjonen bestemme hvilke kjøretøy som kan brukes innenfor deres del av virksomheten.

Hvilke biler kan da omfordeles?

Det er vanligvis enklest å omfordele firmabiler som fungerer på en liknende måte i virksomheten.

En tjenestebil kan også omfordeles, men her er det enklere hvis selskapet har en homogen bilpolicy der en eller få modeller bestilles for alle sjåfører. Hvis valgfriheten er for stor, øker sannsynligheten for at den nye sjåføren vil ha en mer tilpasset bil og helst ikke vil ha den ledige bilen. Selv om mange selskaper krever at ledige biler skal overføres til nye sjåfører, kan diskusjoner og misnøye oppstå når sjåføren helst vil bestille en annen bil innenfor selskapets bilpolicy. En bred bilpolicy betyr også at sjåføren har stor valgfrihet og ofte bruker mye tid på å velge sitt kjøretøy.

Så det er mange grunner til å ha så like kjøretøy som mulig innenfor selskapet.

I tillegg til bedre betingelser og muligheten til å identifisere kostnader og finne et kjøretøy med lav total kostnad (TCO), forenkler en homogen bilpolicy muligheten til å omfordele kjøretøy, uansett hvilken type kjøretøy det er.

image of fleet360 employee