Om Fleet 360

Vi som har utvecklat Fleet360 har under lång tid arbetat med fordon och fordonsrelaterade frågor, både som kund- och leverantör.

Bakgrund

Vi identifierade att arbetet med att få total kontroll över sin fordonssituation och hantera alla nödvändiga moment krävde en manuell intern hantering som var ohållbar.

Utifrån detta såg vi ett behov av ett system som kunde uppfylla två huvudsakliga syften.

Fleet 360:s huvudsakliga syften

Förenkla och automatisera alla vardagliga moment.

En lösning för att samla all fordonsrelaterad data i en och samma plattform. Analysera nyttjande, utsläpp och kostnader enskilt eller samlat.

Effekten av att uppfylla dessa syften såg grundarna var extremt stor. Både avseende tid- och kostnadsbesparingar.  

Idag

Fleet 360 är idag ett komplett system för hantering av fordon, maskiner och verktyg. I systemet hanteras totalt över 21 000 objekt för kunder i Sverige, Norge, Finland, Slovakien, USA och Mexiko.

Fleet 360 är sedan januari 2022 även en del av Mainport www.mainport.se.