Veiledning

I Fleet 360 tilbyr vi, i tillegg til systemstøtte, en unik kompetanse innen flåtestyring for bedrifter og organisasjoner. For å få ekstra støtte tilbyr Fleet 360 tilleggstjenesten Fleet 360 Advisor.

Løpende kjøretøysrelaterte spørsmål

Muligheten til å konsultere Fleet 360 angående løpende fordonsrelaterte spørsmål, via telefon eller e-post. Eksempler på slike spørsmål som kan diskuteres inkluderer:

  • Elektrifisering
  • Anskaffelse av kjøretøy
  • Kjøretøybehov
  • Løpende arbeid med kjøretøy
  • Bilkontrollpolitikk

Strategisk arbeid med kjøretøy

Regelmessige avstemningsmøter hvor vi sammen diskuterer viktige kjøretøyrelaterte spørsmål for dere. Vi jobber mot deres definerte mål og tilpasser arbeidet til den nåværende markedsituasjonen. Avstemningsmøter planlegges etter behov, og intervallene kan være:

  • Årlig
  • Halvårlig
  • Kvartalsvis

image of fleet360 employee