Slik beregner du total kostnad for eierskap (TCO) for bilparken din.

Å beregne total eierskapskostnad (TCO) for bilparken kan ved første øyekast virke som en enkel oppgave..."

Beregne TCO korrekt

Beregningen for en korrekt TCO er mer omfattende enn de fleste tror. Her er en oppsummering av alle viktige elementer å vurdere – har du glemt noen?

Bilkostnader utgjør ofte en betydelig del av en bedrifts totale kostnader. Likevel bruker bedrifter ofte relativt lite tid på å analysere disse kostnadene. Som retningslinje kan det ofte finnes kostnadsbesparelser tilsvarende opptil 10 prosent av bilparken. For en bedrift med 100 biler betyr det besparelser på omtrent 1 000 000 kroner per år.

For å oppnå maksimale besparelser kreves det imidlertid både kunnskap og tid for å beregne en korrekt TCO. Når det gjelder løpende driftskostnader, er det to forskjellige måter å beregne dem på. Hvilken du skal bruke, avhenger av hvilken finansieringsform bedriften din har valgt, enten operasjonell eller finansiell leasing.

Operasjonell leasing

Ved operasjonell leasing er beregningen enklere. Du har en fast kostnad for de fleste løpende kostnadene, som leasing, service, reparasjon, forsikring og dekk. Dette kan virke enkelt, og det er det ofte – forutsatt at du kan overholde noen gitte vilkår:

1. Du kjører like mange km som avtalen din for operasjonell leasing er beregnet på.

2. Bilen har ikke hatt unormal slitasje.

3. Du beholder kjøretøyet til avtaleperioden er utløpt og avslutter ikke kontrakten før tiden.

For mange bedrifter kan det imidlertid være utfordrende å oppfylle de ovennevnte vilkårene. Som et resultat kan bilkostnadene ende opp mye høyere enn det bedriften hadde forventet.

Finansiell leasing

Med finansiell leasing er beregningen mer kompleks, da kostnadene er variable og vanligvis ikke månedlige. Finansiell leasing baseres på kjøretøyets innkjøpspris, kontraktslengde og restverdi. Når kontraktsperioden er utløpt, løses kjøretøyet til bokført verdi. Ved salg av kjøretøyet kan det oppstå en over- eller underskudd i forhold til bokført verdi. Dette over- eller underskuddet er noe mange bedrifter glemmer å inkludere i TCO. Kostnader knyttet til service, reparasjon og dekk kan være vanskelige å forutsi, da de kan oppstå når som helst og ikke nødvendigvis månedlig.

Like kostnader

Det er flere driftskostnader som er like uansett finansieringsform, for eksempel drivstoff og kjøretøyavgift. Når det gjelder drivstoff for kjøretøy som brukes i tjenesten, for eksempel service- eller poolbiler, gjelder den samme beregningen. Når det gjelder kostnaden for selskapsbiler eller tjenestebiler som også brukes privat, kan kostnaden variere avhengig av kjøreprofil og drivstoffmodell.

Kjøretøyavgiften utgjør ofte en betydelig del av de totale kostnadene, da den nå er høyere hvis du har en diesel- eller bensinbil. Bruk av el-/hybridbiler fører til lavere avgifter.

Andre kostnader

Det er ofte flere andre løpende driftskostnader, for eksempel parkering, vask, kjørebok, veiavgifter, teknisk kontroll og administrative gebyrer. Alle disse kostnadene er viktige å inkludere for å få en nøyaktig TCO. Noen ganger kan det være utfordrende å samle alle kostnadene, siden fakturaene kommer fra mange forskjellige leverandører.

Når du har fullført kostnadsberegningen, gjenstår en viktig del, nemlig skattemessige effekter:

Sosiale avgifter på fordelingsverdien

Skatt på drivstoff (avhengig av drivstoffmodell)

Til slutt

Å beregne TCO krever som nevnt både kunnskap og tid, men hvis du klarer å beregne en nøyaktig TCO, er det mange muligheter for store besparelser.

image of fleet360 employee