Så beräknar du fordonsparkens TCO

Att räkna ut fordonsparkens TCO—Total Cost of Ownership — kan vid första anblick se ut som en enkel uppgift...

Beräkna TCO korrekt

Beräkningen för en korrekt TCO är mer omfattande än vad de flesta tror. Nedan följer en sammanfattning av alla viktiga delar att tänka på — har du missat någon?

Bilkostnader utgör oftast en stor del av ett företages totala kostnader. Trots detta avsätter företag ofta relativt lite tid till att analysera dessa kostnader. Som riktlinje går det ofta att hitta kostnadsbesparingar motsvarande uppemot 10 procent av fordonsparken. För ett företag med 100 fordon innebär det besparingar om cirka 1 000 000 kronor per år.

För att nå maximal besparing krävs dock både kunskap och tid för att räkna ut en korrekt TCO. När det gäller löpande driftkostnader finns det två olika sätt att räkna. Vilken ni ska använda beror vilken finansform ni som företag har valt, operationell eller finansiell leasing.

Operationell leasing

Vid operationell leasing är beräkningen enklare. Ni har en fast kostnad för de flesta löpande kostnaderna, såsom leasing, service, reparation, försäkring och däck. Enkelt kan tyckas, och det är det ofta—förutsatt att ni kan hålla er till några givna förutsättningar:

  • Ni kör lika många mil som ert operationella avtal är beräknat på
  • Bilen har inte haft ett onormalt slitage
  • Ni behåller fordonet löptiden ut och löser inte kontraktet i förtid

För många företag är det dock svårt att uppfylla ovanstående villkor. I slutändan kan bilkostnaderna då landa långt över vad företaget hade förväntat sig.

Finansiell 

Med finansiell leasing är beräkningen svårare, eftersom kostnaderna är rörliga och vanligtvis inte månatliga. Finansiell leasing baseras på bilens inköpspris, avtalstid och restvärde. När avtalstiden löpt ut löses bilen till bokfört värde. Vid försäljningen av bilen kan ett över- eller underskott uppstå jämfört med bokfört värde. Detta över- eller underskott är något många företag missar att ta med i sin TCO. Kostnader som berör service, reparation och däck kan vara svåra att förutse eftersom de kan inträffa när som, och inte kommer månatligen.

Likvärdiga kostnader

Det finns ett antal driftkostnader som är detsamma oavsett finansform, till exempel drivmedel och fordonsskatt. Gällande drivmedel för de fordon som nyttjas i tjänsten, till exempel service- eller poolbilar, gäller en och samma beräkning. Gällande kostnaden för förmåns- eller tjänstebilar som även körs privat, kan kostnaden variera utifrån körprofil och drivmedelsmodell.

Fordonsskatten utgör ofta en stor del av den totala kostnaden då den numera är högre om ni har en diesel- eller bensinbil. Används el/hybrid-bilar är skatten lägre.

Övriga kostnader

Ofta tillkommer ett antal övriga löpande driftkostnader såsom parkering, tvätt, körjournaler, trängselskatt, besiktning och administrativa avgifter. Samtliga kostnader är viktiga att ta med för att ni ska få en korrekt TCO. Ibland kan det vara svårt att få alla kostnader samlade, då fakturorna kommer från många olika leverantörer.

När ni är klara med beräkningen av kostnaderna finns en viktig del kvar, nämligen skatteeffekterna:

  • Sociala avgifter på förmånsvärdet
  • Skatt på drivmedel (beroende av drivmedelsmodell)

Slutligen

Att räkna ut TCO kräver som nämnt både kunskap och tid, men lyckas ni beräkna en korrekt TCO finns alla möjligheter till stora besparingar.

image of fleet360 employee

Vill du veta mer?

Vi har en gedigen kunskap om vilka lösningar som finns på marknaden idag och hur Fleet360 kan kombinera dessa.

TA KONTAKT