Så reducerar företag både fordonskostnader och CO2-utsläpp

Är det möjligt att reducera företagets fordonskostnader och samtidigt minska CO2-utsläppen? Ja det finns faktiskt en möjlighet, men för det behövs sannolikt en elektronisk körjournal.

Elektroniska körjournaler

Allt fler företag investerar i elektroniska körjournaler, där den grundläggande anledningen ofta är att redovisa bilresor på ett korrekt sätt vid en eventuell revision. Det finns dock betydligt fler anledningar att installera en elektronisk körjournal. Många leverantörer erbjuder flera mervärden. De kan förse företaget med rapporter avseende ruttplanering, krockar, och om bilarna används inom angivet geografiskt område. Genom körjournalens integration med finansbolagen skickas dessutom underlag som förenklar företagets drivmedelshantering. Denna samlade data kan sedan analyseras ytterligare i syfte att mer i detalj kunna titta på hur mycket bilarna faktiskt används.

Många företag sätter upp riktlinjer som till exempel:

  • Hur mycket en tjänstebil ska används i tjänst för att det ska vara försvarbart att ha en bil i tjänsten.
  • Att varje bil utnyttjas optimalt och att ingen bil beställs i onödan.

Analys

Genom att analysera körjournalsdata är det möjligt att titta på vilka dagar som bilarna har använts, hur långt bilarna går och hur många resor som körts. Företaget kan därmed se vilka fordon som lever upp till önskad användning och vilka fordon som behöver omplaceras eller rent av avvecklas.

Att få fram denna information är ett omfattande arbete. Det är dock väl värt besväret, eftersom analysen ofta visar att företag kan reducera 5–10 % av sin fordonspark. Kombineras dessutom kördata med kostnadsdata går det att få fram fordonets milkostnad, vilket ger en bra indikation på kostnad/nytta av bilen. Slutligen har analysen stor betydelse för de miljömål som många företag har idag. Att se över hur mycket bilarna nyttjas ger ofta ett större genomslag i termer av CO2-reduktion jämfört med att t.ex. välja bränslesnålare bilar.

image of fleet360 employee

Vill du veta mer?

Vi har en gedigen kunskap om vilka lösningar som finns på marknaden idag och hur Fleet360 kan kombinera dessa.

TA KONTAKT