Rådgivning

Hos Fleet 360 finns utöver systemstöd en unik kompetens inom fordonshantering för företag och organisationer. För att få ytterligare stöd erbjuder Fleet 360 tilläggstjänsten Fleet 360 Advisor.

Löpande fordonsfrågor

Möjlighet att konsultera Fleet 360 i löpande fordonsfrågor, via telefon eller e-post. Exempel på fordonsfrågor som kan diskuteras

  • Elektrifiering
  • Upphandling fordonstjänster
  • Behov fordon
  • Löpande fordonsarbete
  • Bilpolicy

Strategiskt fordonsarbete

Löpande avstämning där vi tillsammans berör viktiga fordonsfrågor för er. Vi jobbar mot era uppsatta mål och anpassar arbetet rådande marknadsläge. Avstämningsmöten sätts upp utifrån behov och tidsintervall kan ske

  • Årsvis
  • Halvårsvis
  • Kvartalsvis

image of fleet360 employee

Vill du veta mer?

Vi har en gedigen kunskap om vilka lösningar som finns på marknaden idag och hur Fleet360 kan kombinera dessa.

TA KONTAKT