Learn

How to take control of your fleet

Vehicles, machines, and tools rarely get enough attention. Managing them can be seen as complex and time-consuming, and it can be hard to know where to start.

We've developed these training courses [in Swedish for now] to help you get started!

2 DAGAR

Fleet Manager

Effektivisera de dagliga momenten kopplat till organisationens fordon. Halvera tiden ni spenderar på dagliga fordonsmoment och börja arbeta proaktivt.

2 DAGAR

Fordonsekonomi

Få en förståelse över fordonskostnader och hur dessa kan påverkas. Få kunskap om vilka parametrar som är viktiga att ha med i nya avtal. Hitta kostnadsbesparingar motsvarande 10% av aktuella fordonskostnader.

2 DAGAR

Elektrifiering

Vi beskriver nya lagar och regler som påverkar omställningen till elektrifiering samt dess bakgrund och hur dessa påverkar vardagen. Vi belyser viktiga moment vid val av elektrifiering. Vi går även igenom steg för steg vilka frågeställningar som bör beaktas utifrån era förutsättningar.