Slik reduserer bedrifter både kjøretøykostnader og CO2-utslipp

Er det mulig å redusere bedriftens kjøretøykostnader samtidig som man reduserer CO2-utslippene? Ja, det er faktisk mulig, men det krever sannsynligvis en elektronisk kjørebok.

Elektroniske kjørebøker

Flere og flere bedrifter investerer i elektroniske kjørebøker, der hovedårsaken ofte er å rapportere bilreiser på en nøyaktig måte ved en eventuell revisjon. Imidlertid er det mange flere grunner til å installere en elektronisk kjørebok. Mange leverandører tilbyr flere fordeler. De kan gi bedriften rapporter om ruteplanlegging, ulykker, og om bilene brukes innenfor et angitt geografisk område. Gjennom integrasjonen av kjøreboken med finansselskapene sendes også dokumentasjon som forenkler bedriftens drivstoffadministrasjon. Denne samlede daten kan deretter analyseres nærmere for å se på hvor mye bilene faktisk brukes.

Mange bedrifter oppretter retningslinjer som for eksempel:

  • Hvor mye en tjenestebil skal brukes i tjenesten for at det skal være forsvarlig å ha en bil i tjenesten.
  • At hver bil utnyttes optimalt, og at ingen biler bestilles unødvendig.

Analyse

Ved å analysere kjørebokdata er det mulig å se på hvilke dager bilene er blitt brukt, hvor langt bilene har kjørt, og hvor mange turer som er blitt kjørt. Bedriften kan dermed se hvilke kjøretøy som oppfyller ønsket bruk og hvilke som må omfordeles eller til og med avvikles.

Å få frem denne informasjonen er en omfattende jobb. Det er imidlertid vel verdt innsatsen, da analysen ofte viser at bedrifter kan redusere 5–10 % av sin kjøretøypark. Når kjøredata også kombineres med kostnadsdata, kan man beregne kjøretøyets kostnad per kilometer, noe som gir en god indikasjon på kostnad/nytteforholdet for bilen. Til slutt har analysen stor betydning for miljømålene som mange bedrifter har i dag. Å vurdere hvor mye bilene brukes, gir ofte en større effekt når det gjelder CO2-reduksjon sammenlignet med for eksempel valg av mer drivstoffeffektive biler

image of fleet360 employee