Utbildad Fleet Manager / Fordonsansvarig

Genomgång av moment kopplat till organisationens fordon. Effektivisering av återkommande moment och frigöra tid till proaktivt arbete.

För Vem?

Ansvarig för dagliga frågor inom organisationen. Fordonsansvarig eller fordonssamordnare alternativt någon som har en annan roll men fordon som en delaktig arbetsuppgift

Utbildningens mål

Att kunna upprätthålla en god kontroll över organisationens fordonssituation.
Säkerställa en effektiv kommunikation med förare och övriga kontakter kopplat till fordon.
Effektivisera de dagliga momenten kopplat till organisationens fordon.
Nyttja den tid som frigörs till proaktivt arbete och prioritera det som organisationen anser viktigt till exempel att optimera fordonsparken, reducera kostnader eller uppnå uppsatta miljömål.

Innehåll

Dag 1 – Identifiera och förbättra min nuvarande situation

  1. Släcka bränder – en fordonsansvarigs vardag

   • a. Hur ser min vardag ut?

   • b. Vad är det som driver tid?

   • c. Hur utför jag mina moment idag?

  2. Kontroll och uppföljning

   • a. Hur har jag kontroll på min fordonspark idag?

   • b. Vad behöver jag göra för att upprätthålla kontroll löpande?

   • c. Tidsreduktion

  3. Tips för att spara tid i vardagen

   • a. Genomgång moment för moment

Dag 2 – Börja arbeta proaktivt

  1. Prioritera min tid

   • a. Hur bör jag prioritera min tid?

  2. Proaktivt fordonsarbete vägen framåt

Med rätt information och kunskap kan du minska tiden du spenderar på dagliga fordonsmoment med 50%