Intervju Erik Rodhe, Head of Sales Norge

Norske markedet, største forskjellen 

Det er noen forskjeller mellom det norske og svenske markedet når det gjelder fordelingen mellom operasjonell leasing og finansiell leasing, også innen kommunale selskaper. I Norge ser det ut til at behovet for en egen flåteansvarlig er mindre, ettersom leasingfirmaene har sterkere kontroll over selskapenes bilflåter og administrasjon. 

Utfordringer 

Det er klart at næringer som bygg og anlegg i Norge har svært effektive systemer for å håndtere sine verktøy og maskiner, inkludert kvalitetssikring og registrering. Det er et utfordrende marked å komme inn på, men med vår sterke ekspertise innen bilsektoren vil vi gradvis øke vår tilstedeværelse også innen denne bransjen. Vårt tilbud er på høyde med våre konkurrenters, og inkluderer også ekstra fordeler. 

Kundenes opplevelse

I pilotprosjektene vi har kjørt, har vi fått svært god tilbakemelding på "spesifikke" ting som kunder i Norge ønsker, for eksempel det med grønt skilt. Å kunne definere dette, samt hva det innebærer i systemet, er noe vi har tatt med oss videre. 

Gjennom direkte dialog med våre kunder har vi oppdaget at de er svært fornøyde, og vi har med suksess introdusert et unikt produkt på det norske markedet som har skapt merverdi for dem. Vårt produkt har resultert i tidsbesparelser gjennom økt effektivitet, noe som igjen har ført til kostnadsbesparelser. I tillegg har vi hjulpet våre kunder med å faktisk selge biler som ikke lenger er nødvendige for deres virksomhet. 

Mottakelsen av produktet

Dette punktet er litt todelt. Ved første øyekast møtes vi ofte med litt skepsis, da kundens bedriftsstørrelse i utgangspunktet får dem til å føle at dette ikke er nødvendig og kan virke som noe de ikke trenger i første omgang. 

Men når vi undersøker biladministrasjon mer inngående, kan våre kunder identifisere seg med de utfordringene som oppstår, og de ser klart hvordan systemstøtte kan være til hjelp, uavhengig av bedriftens størrelse. 

Mest verdsatte funksjonene 

Hvilken funksjon mener nordmenn er viktigst? 

Å ha en kobling til Vegvesenet er av stor betydning. Ved å være tilkoblet kan systemet hente sanntidsinformasjon om EU-kontroller og avtaletider, noe som muliggjør automatisk overvåking. 

Hva er det vanskeligste problemet vi kan løse for dem? 

Muligheten til å lage CO2-rapporter gjør det enkelt for oss å visuelt illustrere for kunder hvordan deres kjøreadferd og drivstofforbruk kan påvirke deres CO2-utslipp. 

Hvilken funksjon er de mest imponert over? 

Skadehåndtering via QR, muligheten til å kommunisere både til og fra sjåføren på en enkel og friksjonsfri måte. Gjennom denne funksjonen kan førere lage skaderapporter og kjøretøykontroller, men også få tilgang til dokumenter og instruksjoner som bilpolicy, parkeringstillatelse og ladeinstruksjoner. 

Veien videre 

Norge er et geografisk stort land, noe som medfører forskjellige utfordringer for selskapene. Å kunne tilby dem et system som gir en oversikt over bilflåter fra Tromsø til Oslo under ett og samme tak ser vi som en fordel. Vi har fått tilbakemelding på dette og vil fortsette å utvikle det videre. 

Vi streber etter å nå ut til flere potensielle kunder og fortsette å tilby norske selskaper muligheten til å effektivisere håndteringen av deres bilflåter.